Odpowiedzi

2010-01-04T18:36:38+01:00
1.HCl kwas chlorowdorowy
h2S kwas siarkowodorowy
H2SO3 kwas siarkowy IV
H2SO4 kwas siarkwoy VI
HNO3 kwas azotowy V
H2CO3 kwas węglowy
H3PO4 kwas fosforanowy
2.NaOH wodorotlenek sodu
KOH wodorotlenek potasu
Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia
Mg(oh)2 wodorotlenek magnezu
Fe(oh)2 wodorotlenek zelaza
3.MgCl2 chlorek magnezu
K2S siarczek potasu
NaNO3 azotan V sodu
FeSO3 siarczan IV zelaza II
Na2CO3 węglan sodu
K3PO4 fosforan V potasu
Al2(SO4)3 siarczan VI glinu
KMnO4 manganian VII potasu
K2CrO4 chromian VI potasu
CaCO3 węglan wapnia
4. kwasy są zbudowane Z czaśteczek wodoru i reszt kwasowych
5.z czasteczki i grupy wodorotlenkowej