Utwórz pochodne przymiotniki od wyrażeń przyimkowych:

pod ziemią - .... (przejście)
przy brzegu - ... (port)
bez domu - ... (pies)
bez podstaw - ... (zarzut)
przy zakładzie - ... (biblioteka) ...
przed południem - ... (zajęcia) ...
pod Warszawą - (miejscowość) ...

2

Odpowiedzi

2010-01-04T18:38:57+01:00
Pod ziemią - podziemne przejście
przy brzegu - przybrzeżny port
bez domu - bezdomny pies
bez podstaw - bezpodstawny zarzut
przy zakładzie - przyzakładna biblioteka
przed południem - przedpołudniowe zajęcia
pod Warszawą - podwarszawska miejscowość
2010-01-04T18:46:54+01:00
Bezdomny pies
biblioteka przyzakładowa
miejscowość podwarszawska
zajęcia przedpołudniowe
zarzut bezpodstawny
port przybrzeżny
przejście podziemne
1 3 1