Wypisz wszystkie środki artystyczne z wiersza "Pieśń Poranna" i "Pieśn Wieczorna "
Karpiński Franciszek

Karpiński Franciszek

Pieśń poranna

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.Pieśń wieczorna

Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w te stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka!

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas wiecznie w Twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.


1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:29:49+01:00
Personifikacja:
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,

animizajca:

kiedy ranne wstaja zorze

aposrofa:
badz pochwalon, Boze wielki
cos go stworzl i ocalil
bysmy cie ,boze chwalili
przenosnia:
obsypany twymi dary,
Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli,
p
ytanie retoryczne:
A czemuż by Cię nie chwalił?
epitet:
czlowiek bez miary, twymi dary,


2.personifikacja:

niech cie nawet sen nasz chwali,

Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka!
apostrofa:
strozu i sedzio czlowieczy,

epitet:
twojego ratunku, boze prawy,

animizacja:
Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w te stronę,2 4 2