Geometria :)

Znajdź współrzędne Xkońca oraz Ykońca linii mając dane
Xpoczątkowy Ypoczątkowy
kąt
oraz
długość linii.

Kat może być w przedziale od 0 do 360 stopni.

Jeżeli trzeba wykorzystać wzory redukcyjne wykorzystaj je w zadaniu.

2

Odpowiedzi

2009-09-19T19:49:41+02:00
Α - kąt
d - długość linii
xp/yp - x/y początkowe
xk/yk - x/y końcowe


xk = d * cosα + xp
yk = d * sinα  + yp

Nie chce mi się rysować rysunku, ale jak sobie narysujesz dowolną linię na układzie współrzędnych i rozrysujesz kąt α, to na pewno zrozumiesz skąd to się wzięło.
2009-09-19T21:08:24+02:00
Znajdź współrzędne Xkońca oraz Ykońca linii mając dane
Xpoczątkowy Ypoczątkowy
kąt
oraz
długość linii.

Kat może być w przedziale od 0 do 360 stopni.

Zapewne chodzi o wykorzystanie wzorów na funkcje dowolnego kąta , prosta nachylona pod katem α do osi ox, na niej jest punkt (x,)y, początek w (0,0), r-to długośc odcinka, wtedy:
np. sinα=y/r
cos=x/r
czyli x=r cosα
y=r sinα