A) komputer kosztuje netto 4000zł. stawka VAT wynosi 22%. Ile złotych brutto kosztuje ten komputer?
b) do ceny mieszkania doliczono 7-procentowy VAT w wysokosci 8400zł. Jka jest cena netto tego mieszkania?
c) Sloik miodu kosztuje 12zł netto i 12,36zł brutto. Jka jest stawka VAT?

Znajdz:
a) liczbe o 20% wieksza od liczby o 15% wiekszej od 10
b) liczbe o 30% mniejsza od liczby o 20% mniejszej od 120
c)liczbe o 15% wieksza od liczby stanowiacej 80% liczby 45
d) liczbe stanowiaca 60% liczby o 20% wiekszej od 35


Znajdż liczbe a wiedzac ze:
a) liczba o 20% wieksza od a jest równa 18,6
b) liczba o 0,05% wieksza od a to 20,01
c) liczba o 30% mniejsza od a to 3,92
d) liczba o 0,6% mniejsza od a to 576,52

Prosze pomóżcie mi;*

1

Odpowiedzi

2009-09-18T20:45:42+02:00
(1)
a)
4000*0.22=880
4000+880=4800- cena brutto komputera
b)
x-cena netto mieszkania
0,07x=8400
x=8400/0,07
x=120000
c)
12zl - 100%
0,36 zl - x%

12x=36
x=3 %

(2)

a)
0,15*10 =1,5
10=1,5=11,5
0,20 * 11,5=2,3
11,5+2,3=13,8-szukana liczba
b)
0,20*120=24
120-24=96
0,30*96=28,8
96-28,8=67,2 - szukana liczba
c)
0,80*45=36
0,15*36=5,4
36+5,4=41,4 - szukana liczba
d)
0,20*35=7
35+7=42
0,60*42=25,2 - szukana liczba

(3)
a)
a+0,2a=18,6
1,2a=18,6
a=15,5
b)
a+0,0005a=20,01
1,0005a=20,01
a=20
c)
a-0,3a=3,92
0,7a=3,92
a=5,6
d)
a-0,006a=576,52
0,994a=576,52
a=580
6 3 6