1. W trojkacie prostokatnym roznica miar katow ostrych wynosi 50 stopni. Oblicz miary katow tego trojkata.
2. W trojkacie rownoramiennym kat miedzy ramionami jest o 15 stopni wiekszy od kata przy podstawie. Oblicz miary katow tego trojkata.

Prosze o napisanie rozwiazan - bardzo mi zalezy. dam 23pkt.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:47:09+01:00
1.
a+b=90
a-b=50
2a=140
a=70
b=20

2.
a - kąt przy podstawie, b-kąt przy wierzchołku
b=a+15
2a+b=180

2a+a+15=180
3a=165
a=55
b=55+15=70

2010-01-04T18:49:28+01:00
1
180-(50+90)=40
2
180-15=165
165:2=82,5