Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:15:01+01:00
M1 = 0,3 kg
T1 = 90 C
m2 = 0,2 kg
T2 = 20 C
cw = const= stałe bo ogrzewaną i oziębianą cieczą jest woda
T3 = ? temperatura końcowa
zasad bilansu cieplnego:
ilość ciepła pobranego (pobiera woda zimna) = ilości ciepła oddanego (woda ciepła)
Q = m *cw *deltaT
Q1 = Q2
m1 *cw*delta T1 = m2*cw*delta T2 ; dzielę obustronnie przez cw
m1 *delta T1 = m2 *delta T2
delta T1 = T1 - T3
delta T2 = T3 - T2
0,3 kg* (90C- T3) = 0,2 kg *(T3 - 20C) ; mnożę przez nawias
27 kg *C - 0,3 kg*T3= 0,2*T3 - 4kg*C ; wiadome na lewo
27 kg *C + 4kg*C = 0,2 kg*T3 + 0,3KG T3
31 kg*C= 0,5 kg*T3
T3 = 62 C

sprawdź liczby , czy gdzieś się nie pomyliłam
42 2 42