Prosze niech mi ktoś pomoże przetłumaczyć ten plan wycieczki na angielski

Plan trzydniowej wycieczki po roztoczu:
Cena ok. 300 zł
Dzień Pierwszy
5:30 Zbiórka pod Uczelnią w Warszawie.
6:00 Wyjazd godzina
9:00 Kazimierz dolny
- muzeum przyrodnicze
- wejście na zamek i basztę

- góra trzech krzyży
-rejs statkiem turystycznym po Wiśle.
Godz. 14 wyjazd z Kazimierza przejazd do Nałęczowa.
Godzina 15:oo Nałęczów
-chata Żeromskiego
- wędrówka po parku zdrojowym ( pijalnia wody mineralnej w palmiarni, źródełka wiara nadzieja miłość)
Godzina 18:00 obiadokolacja
Godzina 19:00 wyjazd do lublina
Godz. 19:30 zakwaterowanie
Godz. 22:00 cisza nocna
Dzień drugi
Pobudka godz. 7:00
godz7:30 śniadanie
8:30 zwiedzanie Ogrodu botanicznego
9:30 zwiedzanie starego miasta
12:30 wyjazd z lublina przejazd do Zamościa

14:00 Zwiedzanie zamojskiej starówki
Godzina 17:00
Wędrówka.
Godzina 18:00 czas wolny
20:00 kolacja
21:00 powrót do Zamościa
21:30 Zakwaterowanie
22:30 cisza nocna

Dzień trzeci
9:00 pobudka
10:00 śniadanie
11:00-13:00 Czas wolny
Godzina 14:00 wyjazd z Zamościa przejazd do Chełma
Godzina 15:30 podziemia kredowe
16:30 plac Łuczkowskiego oraz dawne ruiny ratusza
16:30-17:30 czas wolny

17:30 wyjazd z Chełma
20:00 postój na obiado-kolację
Planowany przyjazd do warszawy ok. godz. 24:00

1

Odpowiedzi

2010-01-04T18:46:38+01:00
Plan a three-day trips in Roztocze:
Price about 300 gold
First Day
5:30 Collection of the University of Warsaw.
6:00 Departure hours
9:00 Kazimierz Dolny
- Museum of Natural
- Entrance to the castle and watchtower
- Top three crosses
- cruise-ship tourism on the Vistula.
14.00 Departure transfer to the Casimir Nałęczowo.
15.00 Nałęczów
-cottage Zeromskiego
- Wandering around the park spa (mineral water fountain in the palm, springs faith hope love)
18:00 dinner
19:00 hrs to go to Lublin
19:30 accommodation
22:00 h night silence

Day Two
Wake up at. 7:00
7: 30 Breakfast
8:30 visit to the Botanical Gardens
9:30 Tour of the old town
12:30 departure from Lublin to Zamosc travel

14:00 Walking Zamość Old Town
At 17:00
Trekking.
Leisure time 18:00 CET
20:00 Dinner
21:00 back to Zamosc
21:30 Accommodation
Especially late at night 22:30

Third Day
9:00 reveille
10:00 Breakfast
11:00-13:00 Free time
Departure time 14:00 with transfer to Zamosc Chelm
15:30 hours underground chalk
16:30 Children's Łuczkowskiego and former City Hall ruins
16:30-17:30 free time

17:30 Departure from Chelm
20:00 stop at half-dinner
Planned arrival in Warsaw at around. 24:00