Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:56:04+01:00
Źródło - jest to miejsce skąd rzeka wypływa
Rzeka - naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie.
Rzeka główna - to rzeka, która wpada prosto do morza lub oceanu
Dopływ - jest to rzeka wpływająca do innej rzeki
Przepływ - ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta cieku wodnego (np. koryta rzeki) w jednostce czasu.
Dorzecze - obszar z którego wody spływają do rzeki głównej.
Dział wodny (wód) - jest to granic pomiędzy dorzeczami
System rzeczny - jest to rzeka główna wraz z dopływami
Zlewisko - to obszar, z którego wody spływają do danego obszaru
Gejzer - rodzaj gorącego źródła, które gwałtownie wyrzuca słup wody i pary wodnej o temperaturze około 100° C
15 4 15