Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość wartości liczbibowe wyrażeń algebraicznych:
a) 3x - 4x + 2x - 5x + 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla x = -1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla x = 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla x = 2,5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) -3m - 4n + 3n + 5 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla m = 1 i n = -2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla m = -0,5 i n = 0,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) -13x + y + 23x - 20y + 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla x = 0,02 i y= - 3:19-ułamek trzy dziewietnaste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla x = 0 i y = 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prosze o rozwiazania zadania w miejsce przerywanych lini trzeba wpisać obliczenia tekst działania ma sie niemienić!
* Z góry dziękuje! :>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:54:21+01:00
A) 3x - 4x + 2x - 5x + 7
dla x = -1 = -3 + 12 - 6 + 30 + 7 = 40
dla x = 0 = 7
dla x = 2,5 = 7,5 - 10 + 5 - 12,5 + 7 = -3
b) -3m - 4n + 3n + 5 m
dla m = 1 i n = -2 = -3 + 8 - 6 + 5 = 4
dla m = -0,5 i n = 0,1 = 1,5 - 0,4 + 0,3 - 0,1 = 1,3
c) -13x + y + 23x - 20y + 6
dla x = 0,02 i y= - 3:19 = -0,26 - 3/19(ułamek) + 0,46 + 60/19 + 6 = 0,2 + 6 + 57/19 = 6,2 + 3 = 9,2
dla x = 0 i y = 1 = 1 - 20 + 6 = - 25