Odpowiedzi

2010-01-04T18:51:41+01:00
Stanisław Antoni Szczuka herbu Grabie (ur. 1652 lub 1654 - zm. 1710) polski szlachcic, utalentowany polityk i pisarz polityczny. Urodził się w Wilnie. Syn wojskowego Stanisława Szczuki i Zofii Szpilewskiej Neronowiczów. Poślubił Konstancję Marię Annę Potocką 6 lutego 1695 roku, była ona córką starosty Janowa Bogusława Potockiego, którą nawrócił z kalwinizmu na katolicyzm.

Był sędzią w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1688 roku, wysłannikiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Prusach Książęcych w 1690 roku, podkanclerzym litewskim od 1699 roku.

Szczuka urodził się w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej i edukował się w Wilnie i Krakowie. Dzięki jego umiejętnościom i ciężkiej pracy zdobył posadę na wysokim urzędzie państwowym. Rozpoczął swoją karierę polityczną jako sekretarz króla Jana III Sobieskiego. W 1696 roku został doradcą Augusta II.

W 1706 roku zmienił stronę i stał się zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego.

Był wybitnym pisarzem politycznym i mówcą sejmowym. Proponował m.in. otwarcie darmowych publicznych szkół. Był jednocześnie fanatycznym katolikiem, sądzącym się z kalwinistami, których zbory w swoich dobrach zamykał i niszczył.

Jako marszałek sejmu prowadził prowadził niezwykłe obrady sejmu od 17 października 1688 roku do 1 kwietnia 1689 roku i obrady sejmu 16-30 czerwca 1699 w Warszawie.

Zmarł 19 maja 1710 roku w Warszawie i został pochowany w Szczuczynie.


on jest najlepszym przykladem
mam nadzieje ze pomoglam
1 5 1