Zad1
zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań:
a) liczba x jest o 5 mniejsza od liczby y. Liczba o 1 większa od y jest 3 razy większa od x.
b) liczba o 5 większa od x jest równa średniej arytmetycznej liczb x i y . Liczba 2 razy mniejsza od x jest 4 razy mniejsza od y.
c) Liczba o 20% większa od x jest o 10 mniejsza od y. Liczba o 20% mniejsza od y jest o 6 większa od x.
d) liczba o 50 % mniejsza od liczby y jest o 1 większa od liczby x. 60% liczby x stanowi 25% liczby y.

Zad2
podczas meczu pewien koszykarz zdobył 27 punktów , wykonując 9 skutecznych rzutów z gry (czyli za 2 lub za 3 punkty). Ile skutecznych rzutów za 3 wykonał ten zawodnik?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:31:00+01:00
A) x=y-5
3x=y+1

x+5=y
3x=x+5+1

x+5=y
2x=6

x+5=y
x=3

y=8
x=3

b) (x+y)/2=x+5 /*2
¼y=½x /*8

x+y=2x+10
2y=4x

y=x+10
2x+20=4x

y=x+10
20=2x

y=20
x=10

c) 120%x=y-10
6+x=80%y

1,2x=y-10 /*10
6+x=0,8y /*10

12x=10y-100 /*10
60+10x=8y /*12

120x=100y-1000
720+120x=96y

120x=100y-1000
120x=96y-720

100y-1000=96y-720

4y=280

y=70

60+10x=8*70
y=70

10x=560-60
y=70

x=50
y=70

d) 50%y=x+1
25%y=60%x

0,5y=x+1 /*100
0,25y=0,6x /*100

50y=100x+100 /:2
25y=60x

25y=50x+50
25y=60x

50x+50=60x
50=10x

x=5
25y=60*5

x=5
25y=300

x=5
y=12

zad.2
9-liczba rzutów
27-liczba zdobytych pkt

27:9=3

Koszykarz oddał 9 skutecznych rzutów za 3pkt
1 2 1