Dopisac do wyrazow czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadki:
wartko czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
płynęły czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
przez czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
zielone czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
łąki czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
stare czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
konie czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek
wolno czesc mowy,liczbe,rodzaj i przypadek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:00:52+01:00
Wartko-przysłówek
wolno-przysłówek
to nieodmienne części mowy( nic się nie pisze)
płynęły-czasownik,czas przeszły ,3 osoba liczby mnogiej, rodzaj żeński
przez-przyimek- nic się nie pisze, nieodmienna częśc mowy
zielone-przymiotnik, mianownik,liczba mnoga,rodzaj niemęskoosobowy,
łąki-rzeczownik, mianownik, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy,
stare-przymiotnik-liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, mianownik
konie-liczba mnoga,rzeczownik,mianownik, rodzaj niemęskoosobowy,