Odpowiedzi

2010-01-04T19:01:05+01:00
Biorąc pod uwagę liczebność różnego typu inicjatyw, począwszy od rozkwitu rynku wydawniczego poprzez festiwale, przeglądy, kongresy organizowane na szczeblu międzynarodowym czy ogólnopolskim, a kończąc na szeregu wydarzeń o charakterze lokalnym - wydaje się, że szansa ta została wykorzystana.

Okres wolności zaowocował także powołaniem ważnych dla kultury chrześcijańskiej nagród, które - w dobie coraz bardziej pluralistycznego wolnego rynku idei - pomagają wydobyć dzieła i inicjatywy naprawdę ważne.
2010-01-04T20:04:17+01:00
Najbardziej bodaj spektakularnym dowodem przemian, jakie nastąpiły w kulturze chrześcijańskiej jest rozkwit katolickiego rynku wydawniczego.

W porównaniu z PRL, kiedy to – w dziedzinie książek – duchowej strawy dostarczały jedynie koncesjonowany politycznie Instytut Wydawniczy PAX, ostro reglamentowany (tytuły i papier!) ZNAK i kilka innych okrojonych oficyn kościelnych, cezura roku ’89 wyznacza początek „złotej ery”. Każdego roku katolickie oficyny prezentują kilkaset nowych tytułów. Dzięki swobodzie w nawiązywaniu kontaktów wydawniczych, polski odbiorca niemal na bieżąco może też zapoznawać się z najważniejszymi pozycjami literatury religijnej wydawanej w świecie.

Bogactwo oferty pokazują odbywające się od 15 lat Targi Wydawców Katolickich w Warszawie, które być może już wkrótce przerodzą się w imprezę o charakterze ekumenicznym i międzynarodowym. W tegorocznych Targach – którym towarzyszyły pasjonujące niekiedy dyskusje o wierze, polityce, kulturze – uczestniczyło ponad 90 wystawców. Przyznawana podczas imprezy nagroda „Feniks” honoruje wybitne osiągnięcia autorów i wydawców. Dziś nikt już nie musi składać próbnego egzemplarza do Urzędu Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk ani walczyć o papier. Musi natomiast starać się znaleźć drogę do odbiorcy. Kluczowe słowo cenzura, zostało zastąpione równie ważnym: marketing.

Po latach ideologicznej blokady, także świeckie wydawnictwa otwierają się na problematykę religijną. Jednym z przykładów tego zjawiska jest monumentalna, 10-tomowa encyklopedia „Religia” wydana (w 2003 r.) przez PWN, a opracowana przez profesorów Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego.

Muzyka

Spotkanie z wolnością oznaczało też rozkwit muzyki chrześcijańskiej – i to zarówno jeśli chodzi o możliwość spotkania z klasyką wykonywaną przez wybitnych artystów ze świata, jak i tworzoną nad Wisłą, o rockowym rodowodzie.


Spośród wydarzeń muzycznych, jakich zainicjowanie stało się możliwe dopiero po roku 1989, wspomnieć należy o organizowanym od 19 lat Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. W tegorocznym uczestniczyło 630 artystów z 16 krajów świata. Zaprezentowano muzykę sakralną Iranu, twórczość staroobrzędowców, chorał gregoriański, muzykę włoskiego baroku, polską muzykę chóralną, muzykę cerkiewną.