Początkowa prędkość ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym wynosi 15 m/s . Jaką drogę przebyło to ciało , jeżeli po czasie 5 sekund ciało osiągnęło prędkość końcową 25 m/s ?

Proszę również o krótkie wyjaśnienie co i jak :)

1

Odpowiedzi

2010-01-04T23:12:11+01:00
Drogę obliczymy ze wzoru
s=Vo*t +a*t2/2
napoczątek trzeba wyliczyć a czyli przyspieszenie skorzystamy ze wzoru
a=∆V/∆t
gdzie ∆V = (Vk - Vp) Vk - prędkośc końcowa; Vp - prędkość początkowa
∆t = (tk - tp) tk - czas końcowy; tp - czas początkowy

∆V = (25-15)=10m/s
∆t =(5 - 0) =5s minus zero bo tp=0
a=(10m/s):5s
a=2m/s2
przyjmujemy, że czas wynosi t=5s
s = (15m/s)*5s + (2m/s2)*5do kwadratu/2
s= 75 m + (2*25/2)m
s=75m+25m
s=100 m
Odpowiedź
Ciało to przebyło drogę 100m