Bardzo prosze o pomoc chociaż w kilku z niech, niestety wszystkie są na jutro.

1. Równanie x²+4=0
a) nie ma pierwiastków
b) ma jeden pierwiastek x₀ = -2
c) ma pierwiastki x₁=2, x₂=-2
d) ma jeden pierwiastek x₀=2
(proszę podajcie obliczenie)

2. Pierwiastkami równania x²=x są
a) x=1
b) x=0
c) x₁=0, x₂=1
d) x₁=-1, x₂=0

3. Równanie x³+1=0:
a) ma tylko jeden pierwiastek, x=1
b. ma tylko jeden pierwiastek , x=-1
c. ma dwa pierwiastki x₁=1, x₂=-1
d. nie ma pierwiastków

4. Jakie liczby są rozwiązaniem równania x²-25 / (x-1)² = 0

5. Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=x²-8x-5. w jakim przedziale funkcja jest rosnaca?

6. Dane jest wyraenie wymierne W(x)= 2x / x-3 . Jaka jest wartość tego wyrażenia dla x=√7

7. Dany jest wielomian W(x) = x³-2x²+5x-9. Jaka jest wartość tego wielomainu dla x=-√2
Z góry dzięki za pomoc :*

1

Odpowiedzi

2010-01-04T20:23:21+01:00
Hmm... znam tylko na to
zad.2 odp c)
x²=x
x²-x=0
x(x-1)=0
x=0, x=1