10cm³ srebra ma masę 105g.Gęstość srebra wynosi:
a)1050g/cm³
b)1,05g/cm³
c)10,5g/cm³
d)105g/cm³

aby obliczyć gęstość substancji należy:

a)masę ciała pomnożyć przez jego objętość
b)masę ciała podzielić przez jego objętośc
c)objędośc ciała dodac do masy ciała
d)objętośc ciała podzielic przez masę ciała

Gęstość złota wynosi 19,3g/cm³.Jeden cm³ złota ma masę:

a)19300g
b)19,3g
c)0,0193g
d)193g

masa pewnego ciała wynosi m=0,0578kg.Podaj te wartość w dekagramach.


1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:51:37+01:00
Zad.1
Gęstość ciała obliczamy dzieląc masę przez objętość
czyli
gęstość srebra wynosi
d=m/V
d=105g/10cm3
d=10,5g/cm3
czyli odpowiedź c

Zad.2
odpowiedz prawidowa to b

Zad.3
d=m/v
m= d*v
m=(19,3 g/cm3)*1cm3
m=19,3 g

zad.4
1kg --------- 100dag
o,0578 kg --------- x dag

x= 0,0578*100
x=5,78 dag