Przedstaw równania reakcji dysocjacji jonowej n/w elektrolitów/podaj nazwy jonów/
-kwasu bromowodorowego -wodorotlenku glinu -siarczanu/VI/żelaza/III/
-kwasu siarkowego/VI/
-kwasu fosforowego/V/
-wodorotlenku baru
-chlorku chromu/III/
-azotanu/V/magnezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T23:03:49+02:00