Które zdania są prawdziwe?
1. Każdy kwadrat jest rombem.
2. Każdy romb jest kwadratem.
3. Niektóre równoległoboki są prostokątami.
4. Każdy prostokąt jest trapezem.
5. Każdy trapez równoramienny jest deltoidem.
6. Każdy romb jest trapezem.

1

Odpowiedzi

2010-01-04T19:14:32+01:00
1. Każdy kwadrat jest rombem. Prawda
2. Każdy romb jest kwadratem. Fałsz
3. Niektóre równoległoboki są prostokątami. Prawda
4. Każdy prostokąt jest trapezem. Prawda
5. Każdy trapez równoramienny jest deltoidem. Fałsz
6. Każdy romb jest trapezem. Prawda
3 3 3