Wymień zalety i wady rolnictwa ekoligcznego

Wymień produkty określane jako zdrowa żywność, które znajdują się w twoim domu

Wyjaśnij dlaczego rozwielitkę można zaliczyć do:
a)organizmów planktonowych ....................................
b)zwierząt ..........................................................

Wymień organizmy, które pełnią w zbiorniku wodnym funkcję:
producentów...................................................

konsumentów ..................................................

reducentów ....................................................

co to znaczy że ryby są organizmami zmiennocieplnymi ?

czy ty należysz do organizmow zmiennocieplnych? uzasadnij swoją odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T13:28:17+01:00
Zalety:
• ochrona gleby i wody
• wytwarzanie produktów najlepszej jakości
• dostosowanie mechanizacji do warunków środowiska
• dobra jakość przechowalnicza
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
• ograniczenie lub całkowita rezygnacja z chemizacji, czyli stosowanie tylko nawozów naturalnych i opryskiwanie upraw jedynie za pomocą wywarów z odpowiednich roślin
wady;
*metoda bardziej pracochłonna, dlatego też produkowana przez takie gospodarstwa żywność jest droższa
* metody rolnictwa ekologicznego sprawdzają się małych powierzchniach i są mało opłacalne
Zdrowa żywność;
owoce,warzywa,chleb razowy,mleko
6 3 6