Rozwiąz zadanie metodą układów rónań :

1 w hotelu jest 70 miejsc noclegowych w pok0jach 2.os i 3 os..Wszystkich pokoi jest 29 . Ile jest w tym hotelu pokoi 2os. i 3 os.

2.W marcu Majowie zużyli 6m3 wody zimnej i 7m3 wody cieplej zaplacili za too 54 zl. W kwietniu zuzyli 7m3 wody zimnej i 6m3 wdy cieplej. Zaplacili za to 50 zl Ile kosztuje 1m3 wody cieplej i ile kosztuje 1m3 wody zimnej ?
Proszę o pomoc natychmiastową :0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:33:59+01:00
Ad.1
2x + 3y = 70
x + y = 29 → x = 29 - y

2 (29 - y ) + 3y = 70
58 - 2y + 3y = 70
y = 70 - 58
y = 12

x = 29-12
x = 17

spr. 2 x 17 + 3 x 12 = 34 + 36 = 70

Ad.2

z - woda zimna
c - woda ciepła
6z + 7c = 54
odejmujemy - 7z + 6c = 50
---------------------------------------- teraz odejmujemy stronami i otrzymujemy
-z + c = 4 → c = 4 + z
teraz podstawiamy do pierwszego równania:
6z + 7 x(4+z) = 54
6z + 28 + 7z = 54
13 z = 54-28
13 z = 26 / ÷ 13
z = 2
podstawiamy do wyznaczonego c = 4 + z
c = 4 + 2
c = 6
spr.6 x 2 + 7 x 6 = 12 + 42 = 54
7 x 2 + 6 x 6 = 14 + 36 = 50
odp. 1m³ wody ciepłej kosztuje 6 zł a 1 m³ wody zimnej kosztuje 2 zł.


1 5 1