Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T12:23:30+01:00
W wspólczesnym dzieciństwie św. Jan Nepomucen został cudownie uleczony, dzięki modlitwom rodziców, ktorzy w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu. W roku 1370 przyjął tonsurę, i zostal notariuszem sądu arcybiskupiego, a w 1377 oficjałem tegoż sądu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został altarystą katedralnym , a potem proboszczem świętego Gralla w Pradze, gdzie zyskał sławę znakomitego kaznodziei. Bywal zapraszany na dwór królewki , rozstzygał spory i uczynił wiele dobrego dla swoich wiernych. Niebawem został również spowiednikiem krolowej Zofii, ucząc ją tak jak i mnie teraz pokory i cierpliwości.
1 5 1
2010-01-05T14:35:21+01:00
Jan urodził się w 1348 roku w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi. Pierwsza pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi z roku 1370. Jako kleryk św. Jan figuruje wówczas w kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele Św. Galia (Gawła) w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie.
1 5 1