1. Trzema metodami napisz reakcję otrzymywania soli: siarczan (VI) magnezu.

2. Oblicz procentową zawartość wody w hydracie: CaSO4*2H2O.

3. Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
Wapień - Wapno palone - wapno gaszone

Z obliczeniami proszę!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T12:28:32+01:00
MgS + CdSO4 -> MgSO4 + CdS <osad>
Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2H2O
MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O

CaSO4*2H2O
M CaSO4= 40+32+4*16= 136
M 2H2O = 2*(2*1+16)=36
136+36=172
%H2O = 36/172*100%=20,93%

CaCO3===ΔT===> CaO + CO2
CaO + H2O ===> Ca(OH)2