Połącz nazwiska wybitnych postaci II Rzeczypospolitej z odpowiadającymi im określeniami, przez wpisanie liter do nawiasów:

/ / Eugeniusz Kwiatkowski a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

/ / Władysław Reymont b) Twórca wieloletnich planów gospodarczych

/...... / Wincenty Witos c) Organizator przewrotu majowego

/....../ Józef Piłsudski d) Laureat Nagrody Nobla

/....../ Ignacy Mościcki e) Wybitny przywódca chłopski

1

Odpowiedzi

2010-01-05T22:34:41+01:00
/A/ Ignacy Mościcki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
/B/ Eugeniusz Kwiatkowski Twórca wieloletnich planów gospodarczych.
/C/ Józef Piłsudski Organizator przewrotu majowego.
/D/ Władysław Reymont Laureat Nagrody Nobla.
/E/ Wincenty Witos Wybitny przywódca chłopski.
1 5 1