1.Uzupełnij:liczba par odnóży krocznych u skrupiaków,pajęczaków oraz owadów wynosi:...
Narządy oddechowe u pajęczków to ... a u owadów to... .
Obecność skrzydeł u skrupiaków i owadów...
2.Jeśli informacja w zadaniu jest prawdziwa wpisz literę P,jeśli informacja jest fałszywa wpisz F.
A.W budowie owada wyróżnia się głowotułów i odwłok oraz trzy pary odnóży krocznych. ...
B.Do pajęczaków należą m.in. kleszcze oraz świerzbowce. ...
C.Odnóże stawonoga jest zbudowane z kilku odcinków ruchomych względem siebie. ...
D.Owady lądowe oddychają za pomocą płuc.

Dziękuję wszystkim którzy próbowali mi pomóc lub mi pomogą.

1

Odpowiedzi

2009-09-18T23:14:26+02:00
1 * Skorupiaki
5 par odnóży krocznych
6 par odnóży gębowych
+ 1 para - żuwaczki
+ 2 pary - szczęki
+ 3 pary - szczękonóżki
* Pajęczaki
4 pary odnóży krocznych
2 pary odnóży gębowych
* Owady
3 pary odnóży krocznych
Narządy oddechowe u pajęczaków to płucotchawki,przetchlinki,tchawka a u owadów przetchlinki,tchawka,skrzelotchawki.Skorupiaki skrzydeł nie posiadają natomiast u owadów dwie pary skrzydeł.
2.a)fałsz
b)prawda
c)prawda
d)fałsz
13 4 13