Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T03:03:56+02:00
Po prostu podstawiamy według wzoru:
1km = 1000m
1h = 3600s
1m = 100cm

* - tutaj: mnożenie
/ - tutaj: dzielenie
~- tutaj: w przybliżeniu

m/s na km/h

1) 5m/s
5m/s = 5*(1/1000)km/(1/3600)h = 5*3600km/1000h = 5*3,6km/h = 18 km/h
2) 12m/s
12m/s = 12*(1/1000)km/(1/3600)h = 12*3600km/1000h = 12*3,6km/h = 43,2 km/h
3) 36m/s
36m/s = 36*(1/1000)km/(1/3600)h = 36*3600km/1000h = 36*3,6km/h = 129,6 km/h

km/h na m/s
1) 36km/h
36 km/h = 36*1000m/3600s = 10m/s
2) 10km/h
10 km/h = 10*1000m/3600s = 100m/36s ~ 2,8m/s
3) 100km/h
100 km/h = 100*1000m/3600s = 1000m/36s ~28m/s

m/s na cm/s
1)10m/s
10m/s = 10*100cm/s = 1000 cm/s
2) 15m/s
15 m/s = 15*100cm/s = 1500 cm/s
3) 20 m/s
20 m/s = 20*100cm/s = 2000 cm/s

m/s na cm/h
1)10m/s
10 m/s = 10*100cm*3600/h = 3600000 cm/h
2)15m/s
15 m/s = 15*100cm*3600/h = 5400000 cm/s
3)20 m/s
20 m/s = 20*100cm*3600/h = 7200000 cm/s

cm/h na m/s
1) 10cm/h
10 cm/h = 10*1m*3600/100s = 360 m/s
2) 15 cm/h
15 cm/h = 15*1m*3600/100s = 540 m/s
3) 20 cm/h
20 cm/h = 20*1m*3600/100s = 720 m/s
9 4 9