Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:35:39+01:00
A)
-x+y=5
x+y=5
___________
2y=10 /: 2
y=5

-x+5=5
-x=5-5=0 /: (-1)
x=0
y=5 x=0

b)
2x-1,1y=0,7
0,5x+1,1y=4,3
__________________
2,5x=5 /:2,5
x=2
2*2-y=0,7
4-y=3
x=2 y=3

c)
x-2y=4
-x+3y=0
_______________
y=4
x-2*4=4
x=4+8
x=12
x=12 y=4

d)
5x+3y=0 /*2
-x-2y=7 /*3
10x+6y=0
-3x-6y=21
_________________
7x=21 /:7
x=3
5*3+3y=0
15+3y=0
3y=-15 /:3
y=-5
x=3 y=-5

d)
3u+2v=2 /*(-4)
5u+4v=6 /*2
-12u+8v=-8
10u+8v=12
___________________
-2u=4 / :(-2)
u=-2
3*(-2)+2v=2
-6+2v=2
2v=2+6=8 / :2
v=4
u=-2 v=4

W zadaniu e w zapisie masz błąd. Zmiast 3v to powinno być 2v .
A tak to wszystko jest na 100% dobrze : )
1 5 1