Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:57:17+01:00
Budowa:związki wielocząsteczkowe
Struktura pierwszorzędowa
Struktura drugorzędowa
Struktura trzeciorzędowa
funkcje:kataliza enzymatyczna
transport
magazynowanie
kontrola przenikalności błon
ruch uporządkowany
wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych
bufory
kontrola wzrostu i różnicowania
immunologiczna
budulcowa, strukturalna
przyleganie komórek
regulatorowa – reguluje przebieg procesów biochemicznych
właściwości:nie ma charakterystycznej tem. tponienia
rozpuszcza się w wodzie
zdolność wiązania cząsteczek wody