Odpowiedzi

2009-09-19T10:23:10+02:00
Grupa społeczna składa się minimum z 3 osób, zachodzą w niej trwałe interakcje między jej członkami, każdy z członków zajmuje w niej określoną pozycję, grupa taka odróżnia się od innych grup poprzez np. świadomość oraz zasady obowiązujące w niej.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:
1.Unikanie
2. Uleganie
3.Rywalizacja
4. Kompromis
5.Współpraca
6. Ignorowanie
7.Odwlekanie
8.Arbitraż
9.Deprecjonowanie
10.Reorientacja
11.Separacja
1 5 1