Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem :
1. Jakie są znaki obecności ducha św?
2. Jak Pan Jezus nazwał obiecanego Ducha Sw.?
3. O jakich darach ducha św nauczał św. Paweł?
4 Jakimi darami Duch św. obdarza człowieka?
5. W jakich okolicznościach Szczepan został diakonem?
6. Jakie przesłanie zostawił dla nas Sw Szczepan?
7. Jakie cechy charakteru wyróżniały Piotra apostoła?
8. O czym Piotr pisał w swoich listach?
9. Dlaczego św. Pawła nazywamy apostołem?
10. Kim jest Maryja?

Proszę bardzo, zróbcie mi to mam to zadane na jutro
Pozdrawiam wszystkich aktywnych na zadane :D
xD
Daje naj ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:33:20+01:00
1. Duch Święty z swojej natury jest niewidzialny, możemy go poznać po łaskach jakich nam udziela. I po symbolach np. woda, gołębica, ogień. Duch Święty potrafi napełnić nas łaską, abyśmy w chwili prześladowania potrafili bronić wiary.
2. Pan Jezus nazwał Ducha Świętego Duchem Pocieszycielem.
3. Św. Paweł nawiązywał do wszystkich darów ducha św, Najbardziej do daru męstwa i umiejętności. Często przez analogię porównywał działanie ducha św. do ludzkiego organizmu.
4. mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni Bożej, pobożności.
5. Gdy apostopowie potrzebowali pomocników do spełniania posługi apostolskiej.
7.. Św. Piotr wierzył, że Chrystus jest mesjaszem i synem Boga, Bezwarunkowo ufał Chrystusowi ( np. chodzenie po wodzie, piotr wpadł do wody gdy się zawachał i zwątpił).
6. Św Szczepan zostawił nam następujące przesłanie: Wiara w Chrystusa wymaga ofiary, która zostanie nam wynagrodzona w niebie. Nawet śmierć nie jest w stanie zmniejszyć czy zniszczyć prawdziwej wiary.

8. Między innymi o działalności misyjnej kościoła i ś pawla.
9. Bo dzięki swojemu trudowi w rozwój kościoła stał się nim niosąc ewangelię narodom. Głowne zadanie apostołów.

10. Maryja matka Chrystusa. Która wypełniła wolę bożą.
19 4 19