Przeprowadzono reakcje magnezu z kwasem solnym. W tym celu uzyto kolejno: a) 4,8 g magnezu b) 0,2 mola magnezu, c) 12,04 *10^24 ato,ow magnezu w ktrym przypadku otrzymano najwieksza objetosc wodoru?
2 oblicz liczbe czasteczek i atomow skladajacych sie na 8 g tlenu

1

Odpowiedzi

2010-01-05T14:11:07+01:00
1. a) Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2
4,8g --- x dm3
24g --- 22,4 dm3
x = 4,48 dm3 H2

b) 0,2 mola --- x dm3
1 mol ---------- 22,4 dm3
x = 4,48 dm3 H2

c) 12,04 * 10^24 ----- x mol
6,02 * 10^23 ------ 1 mol
x = 20 moli

20 moli ---- x dm3
1 mol ----- 22,4 dm3
x = 448 dm3 H2

Odp: Największą objętość wodoru otrzymano w przypadku 3.

2. 8g ---- x atom.
32g --- 6,02 * 10^23
x = 1,505*10^23 atomów (jeżeli zakładamy, że pytam się o cząsteczkę tlenu O2)

Odp: Na 8g tlenu składa się 1,505*10^23 atomów.
1 4 1