1Kalendarium pierwszego etapu II wojny światowej. Ma się zaczynać od Agresji Niemiec na Polskę i kończyć na zajęciu Grecji przez Włochy. Z datami.

2. Państwa okupowane przez Niemcy

3.Państwa zajęte przez ZSRR

Wszystko dotyczy II wojny światowej
Dam naj. pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:25:49+01:00
1)
1 września – III Rzesza atakiem Wehrmachtu na terytorium Polski i Wolnego Miasta Gdańska rozpoczęła agresję na Polskę bez wymaganego prawem międzynarodowym wypowiedzenia wojny.
3 września
Francja, Wielka Brytania (oraz członkowie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów: Australia, Nowa Zelandia i Indie) wypowiedziały III Rzeszy wojnę.
niemiecki U-Boot U-30 zatopił brytyjski statek pasażerski "Athenia".
4 września – W Paryżu podpisano układ interpretacyjny do sojuszu polsko-francuskiego z marca, zapowiadający uderzenie armii francuskiej pełnymi siłami w ciągu 15 dni.
6 września
wojska francuskie rozpoczęły siłami 12 dywizji ofensywę w rejonie Saarbrücken, na przedpolu Linii Zygfryda. Ofensywa trwała do 12 września 1939
Związek Południowej Afryki wypowiedział wojnę Niemcom.
10 września – Kanada wypowiedziała wojnę Niemcom.
12 września – we francuskim miasteczku Abbeville odbyła się tajna narada premierów i dowódców wojskowych Wielkiej Brytanii i Francji, na której zdecydowano, że nie zostaną podjęte żadne poważniejsze działania w celu odciążenia samotnie walczącej Polski. Francuzi przyjęli postawę wyczekującą. Rozpoczęła się tzw. "dziwna wojna" (niem.sitzkrieg-wojna siedząca). Było to złamaniem pisemnych zobowiązań sojuszniczych Francji i Wielkiej Brytanii wobec Polski, zobowiązujących do ofensywy powietrznej przeciw III Rzeszy z chwilą przystąpienia do wojny i do pełnej ofensywy lądowej w 15 dniu od rozpoczęcia mobilizacji przez Francję.
17 września
ZSRR w nocie skierowanej do ambasadora RP w Moskwie stwierdził "zaprzestanie istnienia państwa polskiego". Równolegle rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę – atak Armii Czerwonej na oddziały Wojska Polskiego a lotnictwa sowieckiego na wojsko i ludność cywilną. Późnym wieczorem Prezydent i Rząd RP przekroczyli granicę polsko-rumuńską wobec zbliżania się czołgów sowieckich. Przed opuszczeniem terytorium Polski Prezydent RP wydał odezwę do narodu.
niemiecki U-Boot U-29 zatopił brytyjski lotniskowiec HMS "Courageous"
18 września – w nocy Wódz Naczelny marszałek Edward Śmigły-Rydz przekroczył granicę polsko-rumuńską.
28 września
Skapitulowała stolica Polski, Warszawa.
Ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i Związku Radzieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie układ o granicach i przyjaźni z tajnymi protokołami. Jeden z protokołów przewidywał współpracę w zwalczaniu polskiej działalności niepodległościowej.
30 września – niemiecki pancernik Admiral Graf Spee zatopił brytyjski statek pasażerski Clement.
6 października
weszło w życie porozumienie kapitulacyjne ostatniego zwartego ugrupowania Wojska Polskiego – SGO "Polesie". Koniec walk wojsk regularnych w kampanii wrześniowej.
w przemówieniu w Reichstagu Adolf Hitler zaproponował publicznie pokój Francji i Wielkiej Brytanii pod warunkiem uznania podziału Polski przez Niemcy i ZSRR.
12 października – w przemówieniu w Izbie Gmin Neville Chamberlain oficjalnie odrzucił propozycję Hitlera.
18 października – na podstawie wymuszonych paktów o wzajemnej pomocy Armia Czerwona wkroczyła do Estonii.
26 listopada – po ostrzelaniu przez artylerię sowiecką radzieckiej wioski Mainila i obarczeniu tym faktem Finlandii rząd ZSRR wypowiedział Finlandii pakt o nieagresji. Sowieci zażądali od Finów wycofania się na odległość 25 km od granicy – opuszczenia linii fortyfikacji Linii Mannerheima.
30 listopada – ZSRR bez wypowiedzenia wojny zaatakował Finlandię. Rozpoczęła się wojna zimowa.
27-28 grudnia – wojska fińskie, wykorzystując nieprzygotowanie Rosjan do prowadzenia działań wojennych zimą oraz częste błędy taktyczne, zniszczyli dwie dywizje piechoty oraz jedną zmechanizowaną.
1940 [edytuj]
1 stycznia – W Wielkiej Brytanii ogłoszono powszechną mobilizację.
13 stycznia – W Belgii w związku z przejęciem przez aliantów niemieckich planów inwazji będących kopią planu Schlieffena została ogłoszona powszechna mobilizacja. Niemcy dowiedzieli się o tym i wycofali swoje jednostki do koszar.
15 stycznia – wojska sowieckie rozpoczęły bombardowanie pozycji fińskich w pobliżu miejscowości Summa. Trwało ono do końca miesiąca.
24 stycznia – Marszałek III Rzeszy Hermann Göring powierzył Reinhardowi Heydrichowi "rozwiązanie problemu żydowskiego za pomocą ewakuacji bądź przymusowej emigracji" (zob. holokaust).
11 lutego – Rozpoczęły się walki radziecko-fińskie na linii Mannerheima.
12 lutego – III Rzesza i Związek Radziecki zawarły umowę handlową.
16 lutego – Brytyjczycy odbili jeńców z okrętu "Altmark" na wodach neutralnej Norwegii
1 marca – Hitler wydał rozporządzenie w sprawie przygotowania inwazji na Norwegię.
5 marca – Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu ok. 25. tysięcy polskich jeńców wojennych.
12 marca – Podpisano porozumienie pokojowe pomiędzy Związkiem Radzieckim a Finlandią, kończące wojnę zimową, w wyniku którego Finlandia straciła ok. 10% swojego terytorium.
26 marca – Hitler podjął decyzję o rozpoczęciu ofensywy na Zachodzie natychmiast po operacji w Norwegii.
3 kwietnia – Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów sowieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
8 kwietnia – U wybrzeży Norwegii polski okręt podwodny ORP Orzeł zatopił niemiecki statek Rio de Janerio.
9 kwietnia
Niemcy zatakowali Danię i Norwegię (operacja "Weserübung"); Dania skapitulowała.
Niemcy opanowali port Narwik w północnej części Norwegii oraz inne porty, w tym stolicę Oslo
10 kwietnia – pierwsza bitwa morska pod Narwikiem
13 kwietnia – druga bitwa morska pod Narwikiem
15 kwietnia – Dokonano desantu oddziałów sprzymierzonych pod Narwikiem.
30 kwietnia – Armia norweska skapitulowała w południowej części Norwegii.
4 maja – Pod Narwikiem zatonął polski niszczyciel ORP Grom, zatopiony przez samoloty niemieckie (zginęło 59 członków załogi).
10 maja
Niemcy zaatakowali Luksemburg, Belgię i Holandię.
Nowym premierem Wielkiej Brytanii, po dymisji Chamberlaina, został Winston Churchill.
13 maja – Rozpoczęła się bitwa nad Mozą.
14 maja – Kapitulacja armii holenderskiej.
14-15 maja – Wojska niemieckie sforsowały Mozę.
19 maja – Niemcy osiągnęli brzeg Kanału La Manche i odcięli główne siły sprzymierzonych we Flandrii.
23 maja – po raz ostatni nawiązano kontakt z okrętem podwodnym ORP Orzeł. Okręt wyszedł tego dnia w swój ostatni rejs, z którego nie powrócił. Zatonął na Morzu Północnym, prawdopodobnie 25 maja.
26 maja – Rozpoczęła się ewakuacja wojsk alianckich z Dunkierki – operacja Dynamo.
28 maja
wojska francusko-brytyjskie i polskie (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich) gen. Szyszko-Bohusza po ciężkich walkach z wojskami niemieckimi zdobyły Narwik.
kapitulacja armii belgijskiej.
3 czerwca – Paryż został zbombardowany przez Luftwaffe.
4 czerwca – Rozpoczęła się ewakuacja wojsk alianckich z Norwegii.
5 czerwca – Wojska niemieckie przełamały front na linii rzek Somma i Aisne.
6 czerwca – Zakończyła się ewakuacja wojsk brytyjskich i francuskich z Dunkierki do Wielkiej Brytanii.
8 czerwca – U wybrzeży Norwegii zatonął ORP "Orzeł" (data przybliżona).
10 czerwca
Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.
Skapitulowała Norwegia, wojska alianckie wycofały się z Norwegii.
11 czerwca
Włosi rozpoczęli natarcie na Francję przez Alpy.
ORP "Orzeł" został uznany za utracony.
14 czerwca
Armia Czerwona rozpoczęła okupację wojskową Litwy (aneksja przez ZSRR – sierpień 1940.
Wojska niemieckie zajęły Paryż.
17 czerwca – Armia Czerwona rozpoczęła okupację wojskową Łotwy i Estonii ( aneksja przez ZSRR sierpień 1940).
22 czerwca – Podpisano zawieszenie broni między Niemcami a Francją – w praktyce była to kapitulacja Francji.
25 czerwca – Weszło w życie zawieszenie broni między Niemcami a Francją. Niemcy rozpoczęły okupację północnej i zachodniej części Francji. W części nieokupowanej utworzono tzw. Państwo Francuskie z rządem w Vichy.
30 czerwca – Wojska niemieckie rozpoczęły okupację brytyjskich wysp Wysp Normandzkich na Kanale La Manche.
2 lipca – Hitler wydał rozkaz opracowania planu uderzenia na Wyspy Brytyjskie (operacja "Seelöwe").
3 lipca – Wilno wraz z całą Litwą zostało wcielone siłą do ZSRR.
5 lipca – Wielka Brytania i francuski rząd Vichy zerwały stosunki dyplomatyczne.
10 lipca – Niemieckie lotnictwo rozpoczęło naloty bombowe na cele wojskowe w południowej Anglii i na brytyjskie konwoje na Kanale La Manche. Rozpoczęła się bitwa o Anglię.
8 sierpnia – Rozpoczęła się druga faza bitwy o Anglię.
13 sierpnia – Niemcy rozpoczęli powietrzny atak na Anglię (operacja "Adler").
13 września – niemieckie bomby zniszczyły pałac Buckingham w Londynie.
15 września – kulminacyjny dzień bitwy o Anglię. Rekord zestrzeleń polskich pilotów: 26 niemieckich samolotów w ciągu jednego dnia.
27 września – Niemcy, Włochy i Japonia podpisały trójstronne porozumienie wojskowe (tzw. pakt trzech lub pakt berliński).
28 października – Włochy zaatakowały Grecję. Atak był przeprowadzony z terytorium Albanii.
31 października – Skończyła się bitwa o Anglię.
11/12 listopada – w nocy z 11 na 12 listopada atak na Tarent.
14 listopada
Grecy przeszli do ofensywy i wyparłszy Włochów z własnego terytorium wkroczyli do Albanii.
Zbombardowano angielskie miasto Coventry.
1941 [edytuj]
21 stycznia – nieudany zamach stanu Żelaznej Gwardii w Rumunii.
1 marca – Bułgaria przystąpiła do paktu trzech.
25 marca – Jugosławia przystąpiła do paktu trzech.
27 marca – Jugosławia wystąpiła z paktu trzech.
28 marca – polski okręt podwodny ORP „Sokół” wyszedł z angielskiego Portsmouth na swój pierwszy patrol bojowy.
1 kwietnia – zawarcie paktu o przyjaźni między ZSRR i Jugosławią.
6 kwietnia – atak Niemiec na Jugosławię i Grecję (plan Marita).
10 kwietnia – ogłoszenie niepodległości przez Chorwację.
12 kwietnia – kapitulacja stolicy Jugosławii Belgradu.
13 kwietnia
podpisanie układu o nieagresji między Japonią a ZSRR.
przystąpienie Węgier do wojny przeciwko Jugosławii.
15 kwietnia – Chorwacja przystępując do paktu trzech stała się sojusznikiem III Rzeszy.
17 kwietnia – ogłoszenie kapitulacji Jugosławii.
23 kwietnia – podpisanie kapitulacji Grecji.

2)

Państwa okupowane:
Polska
wrzesień 1939 - styczeń 1945,
Norwegia i Dania
kwiecień 1940 - maj 1945,
Francja
maj 1940 - sierpień 1944,
Luksemburg
maj 1940 - wrzesień 1944,
Belgia
maj 1940 - wrzesień 1944,
Holandia
maj 1940 - maj 1945,
Grecja
kwiecień 1941 - październik 1944,
Jugosławia
kwiecień 1941 - kwiecień 1945,
Włochy
wrzesień 1943 - maj 1945,
zachodnie tereny ZSRR
czerwiec 1941 - styczeń 1944.

Państwa zależne:

Protektorat Czech i Moraw
marzec 1939 - maj 1945,
Pierwsza Republika Słowacka
marzec 1939 - maj 1945,
Francja Vichy
22 czerwca 1940 - sierpień 1944,
Niezależne Państwo Chorwackie
kwiecień 1941 - maj 1945,
Serbia
kwiecień 1941 - maj 1944.

3)
Litwy
Łotwy
Estonii
Rumunia została zmuszona do zwrotu Besarabii - na tym terytorium powstała Mołdawska SRR
1 4 1