Odpowiedzi

2009-09-19T12:00:31+02:00
(5²)⁹x= 5¹⁶(5-1)/ 5⁶*5⁻⁹
5¹⁸x=5¹⁶*4/5⁻³
5¹⁸x=5¹⁹*4
x=20

|2*20-3|>7
|37|>7 - WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEST ZAWSZE DODATNIA, WIĘC X NALEŻY DO PRZEDZIAŁU OKREŚLONEGO PRZEZ NIERÓWNOŚĆ