Odpowiedzi

2010-01-04T19:38:17+01:00
Wyjąć napełnioną gazem strzykawkę z walizki transportowej
· Zabezpieczyć nadciśnienie w strzykawce, poluzować nakrętkę radełkowaną i lekko
wcisnąć tłok do cylindra strzykawki (nie więcej niŜ dystans oznakowany na tłoku),
ponownie dokręcić nakrętkę radełkowaną
· Wymienić zatyczkę zamykającą na zatyczkę przegradzającą
· Uwaga ! przed pierwszym pobraniem gazu naleŜy zatyczkę przegradzającą dokładnie
wypłukać powietrzem. W tym celu obluzować nakrętkę radełkowaną i kilkakrotnie wsunąć
tłok w cylinder.
· Pobrać gaz do analizy za pomocą laboratoryjnej igły droŜnej, poprzez zatyczkę
przegradzającą.
Dane techniczne
Pojemność strzykawki 100 ml
Okres przetrzymywania gazu do 5 dni
Długość maksymalna 250mm
Średnica 42mm
Stopień ochrony IP40
Temperatura stosowania -25…60°C
Masa łącznie z walizką 1,4kg
Wymiary walizki 275mm x 230mm x 85mm
2 3 2