Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:36:02+01:00
Ze względu na czynniki lokalizacji w Polsce mogłyby powstać technopolia na peryferiach Okręgu Warszawskiego oraz Górnośląskiego i Krakowskiego Okręgu przemysłowego. Jak wiemy Warszawski Okręg Przemysłowy jest oparty na aglomeracji warszawskiej. Znajduje się tam dużo wyższych uczelni min. Politechnika Warszawska, Uniwersytet i SGH, oraz placówka naukowo badawcza Polska Akademia Nauk. W obrębie aglomeracji znajdują się zakłady przemysłowe branż przemysłu: elektromaszynowego, metalurgicznego, chemicznego, mineralnego, drewno papierniczego, lekkiego i spożywczego czyli spełniony jest następny warunek jakim jest kooperacja z zakładami podobnych branż. Również mocno rozwinięta bankowość sprzyja lokalizacji. Bardzo wielkim plusem jest infrastruktura komunikacyjna: znajduje się tam międzynarodowe lotnisko „Okęcie”, główne drogi krajowe A1-północ południe i druga łącząca wschód z zachodem (A6)oraz ważny węzeł kolejowy. Również Wisła może być wykorzystana do transportu wodnego, gdyż w stołecznym mieście znajduje się śródlądowy port na Pradze. Te czynniki są głównym powodem do umieszczenia na peryferiach Warszawy technopolii, ale również sprzyja temu czyste i mało zdegradowane środowisko oraz atrakcyjność pobliskich terenów. W Warszawie jest również małe bezrobocie (rynek wchłonąłby ludzi z okolic Łodzi, Radomia, Białegostoku i innych większych miast) i co ważne bardzo dobrze wykwalifikowana siła robocza.
Druga technopolia mogłaby być zlokalizowana na peryferiach komunikacji Górnego Śląska oraz aglomeracji krakowskiej. W Krakowie znajduje się najlepsza uczelnia techniczna w Polsce: Akademia Górniczo-Hutnicza, oraz inne wyższe szkoły w dawnej stolicy, na Górnym Śląsku oraz we Wrocławiu oddalonym o 200 km Politechnika Wrocławska znana ostatnio z wynalezienia Cyborga. Dogodne połączenie komunikacyjne sprzyja lokalizacji technopolii. W Krakowie znajduje się lotnisko „Balice”, a w GOP-ie „Pyrzyce”. Silnie zagęszczona sieć linii kolejowych i dróg oraz Kanał Gliwicki łączący Odrę z GOP-em jak i Wisła przepływająca przez Kraków to kolejny czynnik który w tym przypadku znacznie ułatwia lokalizację technopolii. Jedynym problemem aby umieścić w tym miejscu technopolie jest stan środowiska. W samym Śląsku jest ono silnie zdegradowane, ale już na peryferiach sytuacja nie jest tak tragiczna. Atrakcyjność pobliskich terenów jest natomiast wielkim plusem, na „wypady” naukowców doskonale nadaje się Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Puszcza Niepołomicka oraz leżący na południu od tych dwóch okręgów przemysłowych Beskid Zachodni. Innym wielkim plusem jest to, że między Krakowem a Katowicami znajduje się autostrada A4. W okręgach tych podobnie jak w Warszawskim Okręgu Przemysłowym jest duży potencjał energii elektrycznej co jest warunkiem nie tylko powstania technopolii ale w ogóle przemysłu. W Okręgu Krakowskim podobnie jak w Górnośląskim znajdują się wszystkie znane gałęzie przemysłu od górnictwa po lekki i chemiczny. Również wiele zakładów znajduje się w pobliżu planowanej technopolii co znacznie ułatwi kooperacje z technopolią.

tez to mialam za zadanie i mialam dobrze ;D