przeprować ankiete wśród swoich kolegów na temat ich trybu życia zapytajcie o poniższe kwestie. Do każdej kategorii przygotuj po dwa pytania i odpowiedzi do tych pytań, np:How often do you eat vegetables ? Do you do any exercise ? Do you often have headaches ?
Kategorie :
1. DIET
2. KEEPING FIT
3. COMMON HEALTH PROBLEMS

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:41:43+01:00
1.How often do you eat fast food and sweets?
How many glasses of water do you drink a day?

2.Do you like to do physical exercises?
What is your favorite sport?

3.How often do you catch cold?
Do you have any problems with your backbone?