Zad 1.
Zapisz jak najprościej i oblicz wartość liczbową.
a) 6(a+3b)+3(2a-5b) dla a=0,5 i b=-1/3
b) 3(x+y+4)-5(x+z-2)+2(y+z+1) dla x=-1 1/2 y=0,2 i z=2 2/3
c)-4(pq+p-q)+3(qp+p)-2(q-2p) dla p=1 1/3 i q=1,5
zad 2.
Wykonaj działania i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)2x+1-(3x-4)+3x dla x=3
b)5a+2(3a-1)-3(4a-3)-2a dla a=-2
c)0,1(2y-1)-2,5(1-3y)-2,5 dla y=-1
d)5(2x-3y)-4(-3x+y)-(6x+7y) dla x=-3 y=2
zad 3.
Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) 3(x+y)+2(4x-y)+(x-4y)
b) 2(a-7b)+(-2b-4b)+5(-a-b)+8(3b-2a)
c) 4(2x+3y)-2(y-5x)-(-2y-x)+(-6x+7y)
d) -(-2b+c-3)-4(b+3c-6)-3(2-c+b)
e) 12(1/4t-1/6w)-24(1/6t+1/4w)
f) 4[(3x-2y)-(4x+3y)]-[(y-x)-2(5x-4y)]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:43:15+01:00
Zad 1
a)
6(a+3b)+3(2a-5b)= 6a+18b+6a-12b=12a+6b

12*½ + 6*⅓= 6+2=8

b)
...=3x+3y+12-5x-5z-10+2y+2z+2= -2x-5y+4-3z

-2*(-1½) - 5*0,2+4-3*2⅔= 3-1+4-8=-2

c)
...= -4pq - 4p+4q+3qp+3p-2q+2p= -pq+p+2q
-(1⅓*1,5)+1⅓+2*1,5=2+1⅓+3=6⅓
zad2
a)
...=2x+1-3x+4-3x= -4x+5
-4*3+5=-12+7=-7

b)
...=5a+6a-2-12a+9-2a= -3a+7
-3*(-2)+7= 6+7=13

c)
...=0,2y-0,1-2,5+7,5y-2,5=7,3y-5,1
7,3*(-1)-5,1=-7,3-5,1=-12,4

d)
...=10x-15y+12x-4y-6x-7y=12x-26y
12*(-3)-26*2=-26-52=-16

zad3
a)
...= 3x+3y+8x-2y+x-4y=12x-3y

b)
...=2a-14b-6b-5a-5b+24b-16a= -19a-b

c)
...=8x+12y-2y+10x+2y+x-6x+7y=13x+19y

d)
...=2b-c+3-4b-12c+24-6+3c-3b=-5b-10c+21

e)
...=3t-2w-4t-6w=-t-8w

f)
...=4(3x-2y-4x-3y)-(y-x-10x+8y)=4(-x-5y)-(9y-11x)= -4x-20y-9y+10x=6x-29y

Mam nadzieję, że Ci się przyda :)
1 5 1