Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:56:16+01:00
Ciepłe
Antylski
Karaibski
Zachodniogrenlandzki
Północnoatlantycki
Północnorównikowy
Gujański
Gwinejski
Południoworównikowy
Brazylijski
Mozambicki

Zimny
Labradolski
Kanaryjski
Kalifornijski
Benguelski
Wschodniogrenlandzki
Kanaryjski
Zachodnioaustralijski
Dryf Wiatrów Zachodnich
Peruwiański
1 5 1
2010-01-04T19:56:28+01:00
Ciepłe:

1 pólnocno rownikowy
2 równikowy wsteczny
3 południowo równikowy
4 brazylijski
5 gwinejski
6 zatokowy
7 alaski
8 północnopacyficzny
9 golfsztorm
10 karaibski


Zimne

1 perugwajski
2 kanaryjski
3 dryf wiatrów zachodnich
4 wschodniogrenlandzki
5 labradorski
6 zachodnio australijski
7 kalifornijski
8 oja siwo
9 połnocny
10 południowy
2 5 2