Narysuj schemat układu elektrycznego składającego się z trzech rezystorów połączonych szeregowo oraz źródła napięcia prądu stałego,napisz wzór na opór zastępczy tego połączenia(opisz symbole i wypisz jednostki dla odpowiednich wielkości) oblicz wartość oporu zastępczego i wartość natężenia prądu płynącego w obwodzie.
Wartość oporu rezystora 1=30 om
rezystora2=20 om
rezystora 3=50 om
natomiast wartość źródła napięcia wynosi 100 wolt

1

Odpowiedzi

2010-01-04T23:19:45+01:00
Rz=R1+R2+R3=30+20+50=100 OM

I=U/R=100/100=1AMPER

schemat w zalaczniku