Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-19T16:53:10+02:00
Aldous Huxley wykreował niesamowitąi, na pierwszy rzut oka, wspaniałą wizję świata przyszłości:świata bez chorób, wojen, kalectwa, brzydoty i brudu. Świata,w którym wszystko co stare i brzydkie nie ma racji bytu, ajego mieszkańcy, genetycznie uwarunkowani i zaprogramowani, poddanikontroli urodzin, pełnią z góry narzucone im role wspołeczeństwie. Ich zajęcia: praca, rozrywka, odpoczynek –wszystko jest z góry zaplanowane. Sport, kino, religia, życieseksualne, narkotyki – wszystko to narzędzia służace dosterowania ludzkimi nastrojami i pragnieniami. Model społeczeństwaodrzuca istnienie rodziny, nie rozwija się sztuka (ludzie nie mająmyśleć i czuć, mają być szczęśliwi), a ludzie składają cześć,,naszemu Fordowi'', bóstwu na miarę ich czasów.Starzejący się poddawani są zabiegom odmładniajacym tak długo,jak to jest możliwe – potem zostają po cichu ,,usuwani''. W tymświecie nie ma miejsca dla starości i brzydoty! Nie ma miejsca naludzkie słabości, ani uczucia. Wszystko jest uporządkowane,wszyscy są młodzi, piękni i szczęśliwi. Narrator stopniowowprowadza nas w ten odhumanizowany, technokratyczny świat – pełenharmonii, pozbawiony zaś niemal wszystkiego, co zawsze różniłoistoty ludzkie od zwierząt. Nawet postać Bernarda Marxa –człwoieka, który odważył się poddać w wątpliwośćsystem, który kierował ich losami – wydaje się byćjedynie figurą, częścią planu sterowania ludzkimi nastrojami.W tym harmonijnym, ,,idealnym'' świeciepojawia się John – zwykła ludzka istota, pełna niedoskonałości,wychowana w rezerwacie, w którym brud, nędza i choroby byłyna porządku dziennym. Pierwsza reakcja Dzikusa, bo tak zostałochrzczony przez ,,cywilizowanych'', w zetknięciu z utopią, byłaoczywista: zachwyt, olśnienie, oczarowanie. Rozczarowanie przyszłojednak w chwili, gdy zakochuje się w Leninie. Szybko odkrywa, iż toco co wziął za odwzajemnione uczucie, jest tylko tylko zwierzęcympopędem, bo tylko do takich zdolni są mieszkańcy nowego,wspaniałego świata. Miotający się, nie potrafiący dostosowac doreguł panujących w tym świecie, John, w końcu, otumanionynarkotykami, wziął udział w orgii razem z Leniną. Akt ten,swoisty gwałt na wszelkich jego uczuciach i przekonaniach,pozostawił po sobie nieuleczalną ranę w duszy Dzikusa. Ranę,której ból zagłuszyło dopiero samobójstwo. Utwór ten jest swego rodzajuprzepowiednią: rozglądając się dziś dookoła, widzimypostępujące otępienie społeczeństwa: telewizja, narkotyki,,,rewolucja seksualna''. Ludzie odwracają się od tradycyjnychwartości, które stają się obiektem drwin, na rzeczchwilowej przyjemności i konsumpcjonizmu. Nowy, wspaniały świat,który przedstawia ta wizjonerska powieść Huxleya rośnie nanaszych oczach. Czy to nieuniknione?