Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T19:52:13+01:00
Związek zawodowy-dobrowolna i samorządna organizacją ludzi pracy.
Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).
Strajk- zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników, będące formą walki o zrealizowanie wspólnych żądań ekonomicznych.
Strajki przybierały i przybierają różną formę: strajk włoski - pracownicy nie porzucają pracy, ale zwalniają tempo, obniżają wydajność i żądają normalnej płacy. Strajk okupacyjny - pracownicy przerywają pracę i pozostają na terenie zakładu. Strajk głodowy - pracownicy (lub ich reprezentacja) powstrzymują się od jedzenia. Strajk czarny - pracę porzucają nawet pracownicy odpowiedzialni za bezpieczne funkcjonowanie zakładów. Strajki mogą obejmować pracowników jednego lub wielu zakładów (strajki grupowe), określonej branży (np. nauczycieli), a także całego kraju (strajki generalne). Strajk może być dziki (żywiołowy) lub zorganizowany (zwykle przez związki zawodowe), legalny lub nielegalny.
12 3 12
2010-01-04T19:53:57+01:00
Zwiąki zawodowe są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami, powołanymi do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników najemnych. Mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mass mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny przcy w zakładach pracy. Metodą ostateczną (stosowaną, gdy związek zostaje w sporze z pracodawcą, a rokowania, mediacje oraz arbitraż nie dają efektów) jest strajk. Udział w strajku powinien być dobrowolny, a jego ogłoszenie musi nastąpić najpóźniej na pięć dni przed jego rozpoczęciem.
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:57:38+01:00
1) ...jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2 i 3) Mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mass mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny przcy w zakładach pracy.
Metodą ostateczną (stosowaną, gdy związek zostaje w sporze z pracodawcą, a rokowania, mediacje oraz arbitraż nie dają efektów) jest strajk. To czym zajmują się związki zawodowe zależy od członków i od prawa
obowiązującego.
Jeżeli związek źle działa, to przede wszystkim jest to wina jego członków.

3 w skrócie) rozmowa nauczająca,
praca w grupach,
praca z tekstem

4) Strajk jest to zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników, będące formą walki o zrealizowanie wspólnych żądań. Udział w strajku powinien być dobrowolny, a jego ogłoszenie musi nastąpić najpóźniej na pięć dni przed jego rozpoczęciem.
50 4 50