Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:11:43+01:00
Ciężar ciała to iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego
w zależności od tego jaką przyjmiemy wartość to mogą być różne wyniki
1) g=10N/kg to cięzar wynosi 104 N
2) g=9,81 N/kg to ciężar wynosi 102,024 N

masa ciała to cięzar podzielony przez wartość przyspieszenia ziemskiego i tu znowu zależy jaką przyjmiemy wartość
1) g=10 N/kg to masa wynosi 15,5 kg
2)g=9,81 N/kg to masa wynosi 15,8 kg

wzory
Q=m*g
m=Q/g