1. Ogrodnik obsadził kwiatami część ogrdu. Na powierzchni 05m^2 posadził przeciętnie 7 sadzonek bratków. Ile sadzonek należy kupić, aby wystarczyły na obsadzenie rabat kwiatowych o łącznej powierzchni 0,3 ara?

2. Boisko szkolne ma powierzchnię 23 arów. Postanowiono pokryć nawierzchnią odpowiednią do gry w tenisa zmiemnego 2/5 tego obszaru. Ile metrów kwadratowych zajmie ten sektor boiska ?

3. Pan Kazimierz ma ogród o powierzchni 0,96 ha. Sad zajmuje 1/3 powierzchni ogrodu, na pozostałej części rosną warzywa. Ile arów zajmują warzywa?

4. Na działce o powierzchni 480 m2 dom zajmuje 30% jej obszaru, 7% - garaż, 1/8 - chodnik, a resztę ogród. Ile arów zajmuje ogród ?

5. Pani Marysia obsadziła kwiatami 40% powierzchni pięcioarowej działki, a na 2/3 pozostałej części zasiała trawę. na 50m^2 posadzia krzewy owocowe. Resztę zajmuje domek. Ile razy obszar, na którym rosną kwiaty, jest większy od powierzchni którą zajmuje domek ?

Dziękuje za pomoc :)

1

Odpowiedzi

2010-01-04T20:03:50+01:00
Zadanie nr.2
1 ar=100m2
23 ary=2300m2
2/5 tego obszaru=920m2
zadanie 5
5 ar=500m2-40%=200m2 obsadzono kwiatami
2/3 z 300m2 zasiano trawę=200m2
na 50 metr2 posadzono krzewy ozdobne
Domek zajmuje 50 m2.Obszar na którym rosną kwiaty jest 4 razy większy od powierzchni jaką zajmuje domek.
1 3 1