Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm x 270 cm. Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135 cm i 180 cm. Jaką część powierzchni ściany zajmuje to lustro?

A. ¼
B. ⅕
C. ⁹₋₄₀
D. ⁹⁻₂₀

2

Odpowiedzi

2010-01-04T19:54:30+01:00
Obliczamy pole sciany przedpokoju:
P=a*b
P= 200 * 270 = 54000 cm^
Obliczamy pole lustra:
P= (e*f)/2
P=(135*180)/2 = 12150 cm^

54000 - 100 %
12150 - x%
54000x= 1215000
x = 22,5 %
22,5 % = 225/1000 = 1/8


Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:59:13+01:00
Pole ściany: 200 cm x 270 cm = 54000cm2
Pole lustra: 1/2 x 135 x 180 = 12150cm2
12150/54000 = 9/40
odpowiedź C