Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T19:59:51+01:00
Granica, to pewna linia, której przekroczenie niesie za sobą konsekwencje. Granica moralna dotyczy Zenona Ziembiewicza i jego życia osobistego i zawodowego. Granica społeczna - podział na klasy społeczne, właściwie nie do przekroczenia, szczególnie dla najniższej klasy. Granica odporności psychicznej dotyczy Justyny. Granica młodości dotyczy Cecylii Kolichowskiej, przemijanie i starzenie się ma nieodwracalny wpływ na jej postępowanie i ocenę rzeczywistości. Granica psychologiczna - granica między sądem jednostki a sądem zbiorowości, czyli między subiektywną, wewnętrzną oceną samego siebie a oceną społeczną, obiektywną. Granica filozoficzna - granica poznania świata przez człowieka, jego możliwości ogarnięcia rzeczywistości zewnętrznej.
12 4 12