Odpowiedzi

2010-01-04T20:26:03+01:00
Dane:
a = 4 cm
b = 5 cm
c = 6 cm
ρ = 2,7 [g/cm³]
g = 10 [m/s²]
rozw.
Objętość prostopadłościanu przy tych oznaczeniach:
V = a×b×c = 4 cm × 5 cm × 6 cm = 120 cm³
ze wzoru na gęstość
ρ = m/V
obliczamy masę
m = ρ×V = 2,7 [g/cm³] × 120 cm³ = 324 g = 0,324 kg
ciężar liczymy ze wzoru
F = m×g = 0,324 kg × 10 [m/s²] = 3,24N