Odpowiedzi

2010-01-04T20:00:43+01:00
1. Scena śmierci Rolanda jest fantastyczna, ukazany jest tam cud - hrabia okazał się tak dobrym wojownikiem, że zstąpili po niego sami aniołowie.
2. KODEKS
Aby zostać uznanym za prawdziwego rycerza, należy:
a) pomagać słabszym i ubogim,
b) być wiernym danemu słowu,
c) postępować szlachetnie,
d) dochowywać wierności królowi i ojczyźnie,
e) traktować kobiety (i nie tylko) z szacunkiem.

Mam nadzieję, że pomogłam. Jak się da, proszę o max. My już to przerabialiśmy i dostałam 5. ;)
3 3 3
2010-01-04T20:03:54+01:00
Scena umierania Rolanda jest najbardziej rozbudowana w całym tekście. Ma olbrzymią symbolikę. Symbolika ta nawiązuje do ogromnej pobożności Roalnda. Chowa on ostatkiem sił pod siebie miecz, aby ten nie dostał się w ręce niewiernych. niewiernych. W mieczu znajdują się święte relikwie które chce ocalić przed niewiernymi. Ciało rolada zostaje po śmierci zabrane przez aniołów do nieba. Roland walczy w imię ojczyzny.

Rycerz średniowieczny miał swoją wybrankę serca.
W myśl tego kodeksu rycerz musiał wykazać się:
wiernością i oddaniem Bogu i władcy,
walczyć w imieniu wiary, króla i ojczyzny,
być mężnym, odważnym , honorowym,
przestrzegać zasad dobrego wychowania,
bronić kobiet, wdów i dzieci
oddać życie za to co walczy.
1 3 1