Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:03:10+01:00
Past Simple

Czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe np:

I went there two days ago.

Czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości np:

We always went sailing on Sundays.
W narracjach dotyczących wydarzeń z przeszłości
____________________________

__________________
Past Continuous

Czynności trwającej w ściśle określonym momencie w przeszłości np:

We were watching a movie yesterday at 7.

Czynności wykonywanej przez dłuższy określony okres czasu np:

She was talking all day yesterday.

Dwóch lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w danym momencie lub czasie w przeszłości np:

While she was cleaning the house, he was having a drink.

Zmiany zachodzące w czasie przeszłym np.

It was getting darker and darker.

Irytacje np:

She was always talking about herself.

Opisywanie konkretnego momentu w przeszłości (tło do jakiegoś innego wydarzenia) np:

I was sitting on the sofa when she opened the door and got in.

Przykład:

* I read a book. (Przeczytałem lub czytałem książkę) - Past simple traktuje czasownik "read" jako mający początek i koniec.
* I was reading a book (Czytałem książkę) - byłem w środku tej akcji - nie ma początku i końca.
1 5 1