Odpowiedzi

2010-01-04T20:07:52+01:00
Każdy typ życiorysu podkreśla różne aspekty kariery zawodowej lub edukacyjnej kandydata. W zależności od tego czy kandydat posiada doświadczenie zawodowe lub nie, wyróżniamy trzy typy życiorysów:

Życiorys bez doświadczenia

Celem takiego życiorysu jest: przedstawienie potencjału i możliwości kandydata. Co wartościowego oferuje, co wyróżnia go z pośród innych. Doświadczenie zawodowe takiej osoby, aż do momentu ukończenia studiów, jest zazwyczaj znikome (krótsze niż dwa lata) lub nie ma go wcale. Dlatego też, konieczne jest aby skoncentrować się na umiejętnościach, wiedzy, osiągnięciach w czasie studiów, kwalifikacjach, powierzonych wcześniej obowiązkach, wolontariacie, podróżach, umiejętnościach językowych....

Życiorys standardowy

Życiorys standardowy odnosi się do kandydatów, którzy mają już minimum 3-5 letnie doświadczenie zawodowe i w miarę wyśrodkowany poziom odpowiedzialności w firmie. Życiorys taki koncentruje się na osiągniętych celach zawodowych, rozwiązanych problemach, odpowiednich uzdolnieniach a także celach rozwoju kariery. Ukończone studia mają mniejsze znaczenie niż zdobyte doświadczenie

Życiorys kierowniczy

Życiorys kierowniczy używany jest przez ludzi na wysokich stanowiskach. Koncentruje się na opisie osiągnięć dokonanych jako dyrektor oddziału lub całej firmy, rozwiązanych problemach, przywództwie, nadzorowaniu projektów, efektywnym wykorzystaniu swoich umiejętności oraz motywowaniu podległych pracowników. Krótko mówiąc, służy do zaakcentowania posiadanych kompetencji wymaganych na danym stanowisku.