Odpowiedzi

2010-01-04T20:12:38+01:00
* nadawca
*odbiorca
*kod językowy ( zbiór wyrazów i reguł rządzących ich łączeniem)
* komunikat (całość informacyjna)
*kontakt ( np, wzrokowy, słuchowy)
* kontekst ( otoczenie sytuacja)